Millennium filters with top-mounted valve – Bình Lọc Nước Hồ Bơi Van Trên Đỉnh Hãng Astralpool Tây Ban Nha

Giá Liên Hệ

  • Được làm bằng nhựa đúc, có nắp vặn trên cùng
  • Được trang bị với một lưu lượng kế tích hợp và van xả khí bằng tay
  • Vận tốc lọc tối đa: 50 m3/h/m2
  • Áp suất làm việc tối đa: 2,5 Kg/cm2 cho các bộ lọc Ø380 mm, Ø430 mm và Ø480mm – 2 Kg/cm2 cho các bộ lọc Ø560mm và 600mm
  • Xuất xứ: Astralpool – Tây Ban Nha