Van Lọc Đa Chiều – Van Lọc 6 Ngã Bình Lọc – Van Lọc 6 Chức Năng Bình Lọc Hồ Bơi

Giá Liên Hệ

  • Kết nối ống 1-1/2‘‘ và 2‘‘
  • Áp suất làm việc tối đa: 3,5 kg / cm2
  • Thân máy, vỏ và tay cầm bằng nhựa đúc
  • Kính ngắm bằng Polycarbonate
  • Dễ dàng cài đặt
  • Có sẵn trong các chủ đề BSP hoặc NPT
  • Có kết nối với bộ lọc