Bộ Test Thử Hồ Bơi pH & Clo 2 In 1 Emaux

Giá Liên Hệ

  • Xuất xứ: Emaux – China
  • Lọ hóa chất OTO: 15ml, 0.024 kg
  • Lọ hóa chất Phenol: 15ml, 0.024 kg
  • Mức độ đo pH: 6.8 – 8.2
  • Mức độ đo Clo: 0.2 – 1.0 ppm
  • Bộ sản phẩm gồm: 1 hộp đựng + 1 hộp thử có thang chỉ số (pH & Clo) + 2 lọ hóa chất Oto, phenol.